ON PARMAK HIZLI YAZMA (ZABIT KATİPLİĞİ) KURSU

Değerli Kursiyerlerimiz;

Bilgisayar karşısında geçirdiğiniz zamanın %80’ini klavyede doğru tuşu arayarak, sadece geri kalan %20’sini verileri girmekle geçirdiğinizi biliyor musunuz? On parmak’la bu zaman kaybını ortadan kaldırabilir, bilgisayar kullanımındaki veriminizi artırabilirsiniz. On parmak kursu, kişilere on parmak klavye yazabilme becerisi kazandırıp; iş, ticari ve günlük hayatta kullanılan yazışmaların hızlı ve noksansız yürütülmesini sağlayan, on parmak kursu ile ilgili iş alanlarında çalışabilecek bilgili ve becerikli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan eğitim ve öğretim programıdır.

İKİ ÜÇ PARMAK MI YOKSA ON PARMAK MI?

 • Uzun süre bilgisayar kullanan bazı kişiler; “Ben on parmak bilmiyorum ama iki-üç parmağımla çok hızlı yazabiliyorum veya rahatlıkla işlerimi halledebiliyorum, bu yüzden on parmak öğrenmeme gerek yok.” diye düşünebilirler.
 • İki veya üç parmağınızla istediğiniz kadar hızlı yazın, orta düzey bir on parmak kullanıcısının hızına hiçbir zaman yetişemezsiniz.
 • Çünkü siz iki parmağınızla yazmaya çalışırken, on parmak kullanan kişi sizden 8 sayı önde başlamış olacak.
 • Ayrıca, siz iki parmak yazarken, önce yazacağınız metne, sonra ellerinize ve daha sonra da ekrana bakma ihtiyacı hissedeceksiniz.
 • Bu üçlü döngü sürekli devam ederken, gözünüz ve beyniniz gereğinden çok fazla çaba sarf edecek. Bu da yazma hızınızı oldukça düşüreceği gibi, dikkatiniz dağıldığı için de hata yapma olasılığınız oldukça fazla olacaktır.
 • Özellikle yabancı dildeki yazıları yazarken, çok daha fazla çaba sarf edecek. Bu da yazma hızınızı oldukça düşüreceği gibi, dikkatiniz dağıldığı için de hata yapma olasılığınız oldukça fazla olacaktır.
 • Özellikle yabancı dildeki yazıları yazarken, çok daha fazla zorlanacaksınız. Oysa on parmak yazımında, ekrana ve ellere bakma ihtiyacı duyulmadığı için, göz sadece yazıyı takip edecek ve beyniniz siz farkında olmadan çoktan ellerinize yazıyı yazdırmış olacak.
 • Böylece çok daha hızlı, hem de aynı oranda daha az yorularak daha fazla yazı üretebileceksiniz.

ON PARMAK YAZMANIN YARARLARI

 • Daha Hızlı ve Yanlışsız Yazmak
 • Eşsiz Bir Klavye Kontrolü
 • Yapılacak İşleri Zamanında Yetiştirmek
 • Klavye Kullanımını Daha da Kolaylaştırmak
 • Ellerinizi Sürekli Hareket Ettirmekten Kurtulmak
 • Klavyeye Bakma Zorunluluğunun Ortadan Kalkması

UYGULAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Standart Türk klavyesine göre, Klavyeye bakmadan on parmak metoduyla yazma tekniği verilecektir. Doğru teknik ve sürat kavramı geliştirilecektir.
 • Klavye öğretimine yeterli zaman ayrılıp, hızlı bir şekilde geçilmemeli her derste bir önceki dersin kısa tekrarı yapılmalıdır.
 • Klavye öğretimi bitirildikten sonra, klavye tekrarı yapılacak (en fazla 12 saat), basitten zora doğru düz yazdırılmasına geçilecektir.
 • Kursiyerlerin sürat grafiği kullanarak kendi çalışma ve sürat seyrini takip etmeleri sağlanacaktır.
 • On Parmak dersinde öğretim metodu dersi derste öğrenme-öğretme ilkesi esas alınacaktır.

BU KURSU BAŞARI İLE TAMAMLAYAN KURSİYER;

 • Standart Türk (F) klavyeyi tanır, çalışma esaslarını kavrar.
 • Standart Türk (F) klavyede on parmak yazabilme ve beceriyle kullanabilme alışkanlığını kazanır.
 • Bir on parmak kullanan kişi gerekli olan temiz, planlı ve düzenli çalışma yapar.
 • İşin zamanında ve noksansız olarak bitirilmesi sorumluluğunu kazanır.
 • İş ve ticari hayatta kullanılan yazışmaları öğrenir.
 • Doğru ve süratli yazı yazma becerisinde en üst düzeye ulaşır.
 • Bu program sonunda kursiyerlerin büyük bir çoğunluğu tekniğine uygun olarak bakmadan on parmakla dakikada en az (30-40 kelime) yazar.
 • On parmak Klavye yazma mahareti kazandırıp meslek sahibi olmalarını, meslek sahiplerinin de daha ehil olmalarını ve on parmak Klavye yazmalarını sağlar.
 • Zabıt katibi olabilmek için KPSS sınavından 70’i geçmek ve bilgisayar sertifikası, daktilo sertifikası, bilgisayar ile ilgili bölümlerden mezun olmak, ticaret lisesi mezunu olmak gibi şartlardan birisini geçtikten sonra 3 dakikada yanlışsız 90 kelime yazmak gerekiyor.

ZABIT KÂTİPLİĞİ NEDİR?

 • Zabıt kâtibi, adliyelerde (mahkeme veya savcılıklarda), bölge idare ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlüklerinde, icra dairelerinde (icra memuru sıfatı ile), askeralma dairesi başkanlıklarında çalıştırılmak üzere, kadrolu ve sözleşmeli memur statüsünde istihdam edilen; kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlü, 657 sayılı kanuna tabi yardımcı yargı personelidir.
 • Zabıt kâtibi 657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olduğu halde haklarında açılan disiplin soruşturmaları diğer memurlar gibi 657 sayılı kanuna göre değil, 2802 nolu Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre yürütülür. 2802 nolu kanuna göre zabıt kâtibi eğer göreviyle ilgili bir suç işlemişse bu suç ile ilgili soruşturma yapılacağı zaman o ilin ya da ilçenin mülki amiri yerine hâkim ya da savcıdan soruşturma izni almak gerekmektedir.

ZABIT KÂTİBİ NEDİR GÖREVLERİ NELERDİR?

 • Zabıt kâtibi, sadece kalem içerisinde sekretarya hizmeti veren, alınan ifadelerde veya yapılan duruşmalarda tutanak düzenlemekle görevli olan, yazı yazan ya da salt dikte işini yapan personel değildir. Zabıt kâtibi yargı erkinin peri ferdeki görevlisi olup aynı zamanda çalıştığı kurum ile kamu arasında bir ara yüzdür.
 • Zabıt Kâtibi adliyelerde mahkeme veya savcılıklarda, bölge idare ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlüklerinde veya icra dairelerinde (icra memuru sıfatı ile) çalıştırılmak üzere, Adalet Bakanlığı’nca genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilen; kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlü, 657 sayılı kanuna tabi yardımcı yargı personelidir. Zabıt kâtibi çalıştığı birimde, vatandaş ile kurum arasında gerçekleşen iletişimin başlangıç noktası ve en önemli faktörüdür.

CEZA İNFAZ KORUMU KÂTİBİNİN GÖREVLERİ

 • Uyap hükümlü tutuklu kaydı
 • Giriş çıkışları
 • Hastane sevkleri
 • Tutuklu hükümlü defter kaydı
 • Tutuklu hükümlü bilgileri dosyalama
 • Disiplin cezaları takibi
 • Kurum takibi
 • Tutuklu hükümlü nakil işlemleri
 • Tahliye işlemleri ve Amirlerin kendilerine verdiği diğer görevler

Önemli Not: Ceza infaz kurumu kâtipliği mülakatı da normal kâtiplik mülakatıyla benzer olup tek farklılık gösterecek nokta mesleki bilgi konularındadır. Normal kâtiplik mülakatında zabıt kâtibinin görevleri mahkemede yapılan işlemler sorulmakta, burada ise cezaevi kâtibinin görevleri, cezaevlerinde yapılan işlemler sorulacaktır.

Bizi tercih Ettiğiniz İçin teşekkür Ederiz !..

Bilgisayar ve meslek kurslarında yıl sonuna kadar gruplarımız doludur.
Bu alanlarda eğitim almak isteyen kursiyer adaylarımız için “sadece özel ders” seçeneğimiz mevcuttur.
Özel ders almak isteyen kursiyer adaylarımız için telefon numaramız
0.342 221 12 12

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
ON PARMAK HIZLI YAZMA (ZABIT KATİPLİĞİ) KURSU
Whatsapp'tan görüşmek için tıklayınız.